SContract – Giải pháp hợp đồng điện tử Viettel cho doanh nghiệp

Hợp Đồng Điện Tử là dịch vụ cho phép doanh nghiệp quản lý & ký hợp đồng hoặc các tài liệu cần thiết với khách hàng qua internet.

Giới thiệu giải pháp hợp đồng điện tử Viettel (Scontract)

Cơ sở pháp lý của Dịch vụ Hợp đồng điện tử Viettel

 • Luật Giao Dịch Điện Tử 2005 số 51/2005/QH11 của Quốc Hội
 • Nghị Định 52/2013/NĐ-CP của Chính Phủ về Thương Mại Điện Tử (TMĐT).
 • Thông Tư 47/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về Quản lý website TMĐT
 • Nghị Định 130/2018/NĐ-CP của Chính Phủ về Chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
 • Bộ Luật Dân Sự 2015 số 91/2015/QH13 của Quốc Hội

Những lợi ích Hợp đồng điện tử Scontract mang lại cho doanh nghiệp

Những lưu ý trong thủ tục khởi tạo Hợp đồng điện tử Viettel

1 – Khởi tạo tài khoản dịch vụ cho doanh nghiệp mua dịch vụ
Doanh nghiệp cần cung cấp và ký các giấy tờ sau:
 • GPKD (hoặc giấy tờ tương đương) của tổ chức.
 • CMND/HC/CCCD hợp lệ của người đại diện theo pháp luật/người đứng đầu tổ chức.
  • Hợp đồng, phụ lục cung cấp dịch vụ theo mẫu
  • Quy định quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp và Viettel
  • Doanh nghiệp cam kết tuân thủ quy định hệ thống dịch vụ
  • Thống nhất thời gian lưu trữ Hợp đồng giữa doanh nghiệp và Viettel
 • Hợp đồng ủy quyền của Viettel để doanh nghiệp thu thập và khởi tạo tài khoản cho khách hàng cuối.

2 – Khởi tạo tài khoản dịch vụ cho khách hàng cuối

Khách hàng cần cung cấp và ký các giấy tờ sau:
 • GPKD  (hoặc  giấy  tờ  tương  đương)  của  khách  hàng  tổ  chức  hoặc
 • CMND/HC/CCCD của khách hàng cá nhân.
 • CMND/HC/CCCD hợp lệ của người đại diện theo pháp luật/người đứng đầu tổ chức (nếu khách hàng là tổ chức)
  • Phiếu đăng ký dịch vụ
  • Quy định quyền, trách nhiệm của khách hàng cuối.
  • Khách hàng cam kết tuân thủ quy định hệ thống dịch vụ
  • Đăng ký số điện thoại ký OTP (với khách hàng cá nhân)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *